Formulare

 

Metodologia cu privire la calcularea duratei de completare a unui formular și cu privire la alte aspecte legate de motivarea colectării informației.(.pdf)

Relatii de muncă

 

16.09.2020 - Formular solicitare parola ( docx)

 

16.09.2020 - Anexa 2 zilieri (.doc)

14.03.2018 - Formular informare prestare servicii REGES / Revisal (.doc)

14.03.2018 - Formular informare reziliere prestare servicii REGES / Revisal (.doc)

16.02.2018 - Raspuns realizare măsuri (.doc)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precizari privind prevederile derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (.pdf)


07.12.2017 - Formulare aplicare legea 82/2017

Formular informativ convocare alegere reprezentanti ai salariatilor (.doc)

Formular informativ privind PROCES-VERBAL PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANTILOR ANGAJATILOR (.doc)

Formular informative privind imputernicire reprezentant (.doc)

Notificare de initiere de negociere (.doc)

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE SALARIALA (.doc)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2016  - ADRESA INAINTARE REGISTRU  (.doc

31.08.2016 -  Imputernicire eliberare parola itm online (.doc)

31.08.2016 -  Imputernicire schimbare parola itm ONLINE (.doc) // + Locatia Secretariat

31.08.2016 -  CERERE ELIBERARE CARNET DE MUNCA (.doc)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: In functie de numarul solicitarilor la momentul respectiv in ordinea cronologică a depunerii cererilor conform principiului „primul venit, primul servitLocatie: Camera 7

17.10.2016  - Cerere recuperare baza de date REVISAL  (.doc)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: Conform termenelor legale Locatie: Secretariat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2016 -  CERERE ELIBERARE ADEVERINTA DE VECHIME (.doc)

31.08.2016 -  CERERE REVISAL PF (.doc)

31.08.2016 -  CERERE REVISAL PJ  (.doc)

Cost: 20 lei / Timp prelucrare: in maxim 15 zile conf. H.G. 500/2011  Locatie: Camera 7 / Secretariat /Casierie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 31.08.2016 -  Cerere cumparare registrul de zilieri (.doc)

Cost: 81.87 lei / Timp prelucrare: In functie de numarul solicitarilor la momentul respectiv in ordinea cronologică a depunerii cererilor conform principiului „primul venit, primul servit”  Locatie: Camera 7 / Secretariat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 31.08.2016 - Depunere copie registru de zilieri (.doc)

 29.06.2018 - Sesizare model 2018 (.doc)

 31.08.2016 - Informare munca de noapte (.doc)

 31.08.2016 - Cerere amanare control (.doc)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: conform termenelor legale Locatie: Secretariat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2016 -  COMUNICARE PRIVIND DETASAREA SALARIATILOR (.docx) Anexe detasare engleza. (.docx) DIRECTIVA 2014/67/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 (pdf)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: conform termenelor legale Locatie: Secretariat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- MODEL - Contract Individual de Munca  docx ( nu se mai inregistreaza la ITM Suceava in forma scrisa de la 01.01.2011)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.08.2012

Securitatea și sănătatea în muncă


31.08.2016 - Autorizarea SSM - cadru legal (.doc)

31.08.2016 - Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ( .doc)

31.08.2016 Declarație pe propria raspundere (.doc)

22.08.2016 - Formulare pentru comisia de abilitare si avizare teritoriala Suceava  zip

31.08.2016 - Cerere amanare control (.doc)

16.04.2014 - Model comunicare eveniment- editabil  xls


19.08.2013 - Chestionar de evaluare RM + SSM. Chestionar de opinie.  zip

18.02.2013 - Model raport de activitate al serviciului extern de prevenire si protectie  zip

10.05.2012 - FIAM

10.05.2012 - Formular declaratie pe propria raspundere pentru viza anuala

10.05.2012 - Declaratie prealabila

10.05.2012 - Autorizare materiale explozive

Relații cu publicul

01.09.2016 - Cerere tip solicitare informatii de interes public  (.doc)

01.09.2016 - Reclamatie administrativa - model 1 (.doc)

01.09.2016 - Reclamatie administrativa - model 2 (.doc)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: conform termenelor legale Locatie: Secretariat / Camera 5


Vizualizari: